HUISREGELMENT

HUISREGELMENT SPORTCENTRUM DE DAM

1) Bij het betreden van sportcentrum DE DAM ga je akkoord met de huis regels.

Bij overtreding van het huis reglement heeft DE DAM het recht het lidmaatschap eenzijdig te verbreken zonde enige vorm van schadevergoeding.

Het reglement is steeds beschikbaar aan de balie en op het web van sportcentrum DE DAM.

2) Elk lid ontvangt na betaling van zijn bijdrage een beurten kaart of een account om online te boeken. De aanwijzingen van het Dam team dienen strikt gevolgd te worden.

20 beurten kaarten en 10 beurten zijn persoonlijk, zijn 1 jaar geldig en zijn niet verlengbaar.

3) Indien u voor een domiciliëring abonnement heeft gekozen, kan u uw lidmaatschap opzeggen zoals vermeld voor de gekozen formule.

Bvb; Voor de 12 maandelijkse betalingen kan opgezegd worden door het ondertekenen van een opzeg document tijdens de minimale periode van de 12 maandelijkse betalingen.

Bij zwangerschap of langdurige ziekte (dokter bewijs) kan de domiciliering worden bevroren.

4) Bij het niet tijdig (dag ervoor) annuleren of verplaatsen van een reservatie wordt de beurt aangerekend.

5) Vakantieperiode; een onderbreking van uw abonnement voor een vakantieperiode vanminimum 7 opeenvolgende dagen kan op voorhand opgegeven worden.

Abonnementvan drie maand max één bevriezing van max 1 maand.

Abonnement van 1 jaar max twee bevriezingen met een totaal van 2 maand.

Een beurtenkaart is geldig voor 1 jaar en is bevriezing niet mogelijk. 

6) Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden; Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten. De klant verbindt er zich toe geen daden te verrichten die de naam van DE DAM kunnen schaden.

7) Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, daar deze dagelijks worden gecontroleerd en opengemaakt:

              Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.

              Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen.

8)  Een sportongevallenverzekering is niet rechtstreeks in het abonnement ingegrepen.

Elk lid kan zich wel verzekeren via DE DAM bij de klimfederatie of bij de dansfederatie, voor de jeugd is dat verplicht.

9) Het betreden van de fitness en de zalen voor groepslessen is enkel toegelaten in sportkledij, met zuivere sportschoenen en indien u in het bezit bent van een geldige reservering. Verder dient u tijdens de training om hygiënische reden en een handdoek op de toestellen te leggen. Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegelaten tenzij deze geschikt zijn voor indoor gebruik.

10) Het meebrengen van eigen drank, snoep of etenswaren is niet toegelaten. Alleen in DE DAM aangekochte dranken worden toegestaan.

Zaakvoerders DE DAM